מאזני ספירה לחלקים שלוש תצוגות מוארותלוח מקשים מלאמופעל ע"י סוללה נטענת חזקה במיוחד או רשת חשמל מפרט: מאזני ספירה למגוון רחב של אפשרויות ספירה, שלוש תצוגותמגש מנירוסטהקריאת משקל והיתייצבות מהירים לוח מקשים: לוח מקשים מלא לחצנים ברורים ונוחים לליחצהמקש TAREמקש +M5 לחצנים מהירים לשמירה ...
מאזני ספירה לחלקים שלוש תצוגות מוארותלוח מקשים מלאמופעל ע"י סוללה נטענת חזקה במיוחד או רשת חשמל מפרט: מאזני ספירה למגוון רחב של אפשרויות ספירה, שלוש תצוגותמגש מנירוסטהקריאת משקל והיתייצבות מהירים לוח מקשים: לוח מקשים מלא לחצנים ברורים ונוחים לליחצהמקש TAREמקש +M5 לחצנים מהירים לשמירה ...